633229446_1_644x461_brus-doska-obreznaya-sosna-suhaya-strogannaya-brus-suhoy-strogannyy-ukranka